ORO POS 1.5.8_01 - ORO POS - Point of Sale

ORO POS 1.5.8_01

ORO POS 1.5.8_01

Changes:

  • Internal bug fix.